Konkurs "Najlepsze zdjęcie karnawałowe"

Blog Single

Sambud-2 ogłasza konkurs dla Pracowników firmy !

(Regulamin konkursu)

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 23.02.2018 roku przesłać drogą mailową na adres: office@sambud2.com.pl lub złożyć
w sekretariacie Organizatora zgłoszenie konkursowe.
Zgłoszenie konkursowe składa się maksymalnie z jednego zdjęcia przedstawiającego kadr z szampańskiej zabawy karnawałowej.
Zgłoszenie konkursowe winno zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie o zapoznaniu się
i akceptacji Regulaminu. 
Jeśli zgłoszenie będzie składane w sekretariacie, dane te należy umieścić na odwrocie zdjęcia.

Dnia 02.03.2018r. zostaną ogłoszeni Laureaci konkursu (I,II,III miejsce).
Każdy z Laureatów otrzyma dwuosobową wejściówkę na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się 16 marca 2018r.
w Krakowie (Tauron Arena Kraków) !

*prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu